دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393
م : ن : mehrsav

سلام گل


گلها جواب زمین اند به سلام آفتاب،

نه زمستانی باش که بلرزانی،

نه تابستانی باش که بسوزانی .

بهاری باش تا برویانی.
پنجشنبه ششم شهریور 1393
م : ن : mehrsav

اگر!!!!!!!!!!!!

اگر توانایی تحسین

توانایی های کسی را نداری

حق ایراد گرفتن

از ضعفهای

کسی را هم نداری

 
جمعه هفدهم مرداد 1393
م : ن : mehrsav

ادمیت

 

آدمی را آدمیت لازم است

با بعضی از آدمها که برخورد می کنم

حیوانات را تحسین می کنم
شنبه بیست و هشتم تیر 1393
م : ن : mehrsav

دوستی و عاشقی

دوست داشتن از عاشق بودن

هم سخت تر است

دوستدار تو به سعادت تو می اندیشد

حال آنکه عاشق تو به داشتن تو

دوستی بالاتر از عشق است .

سعی کن تا کسی را در دوستی نیازموده ای

عاشقش نشوی
چهارشنبه یازدهم تیر 1393
م : ن : mehrsav

عروسک


خوش به حال عروسک

 آویزان به آینه ماشین

کل پستی و بلندی زندگیش

 را فقط میرقصد
دوشنبه دوازدهم خرداد 1393
م : ن : mehrsav

زندگی چه میگوید؟

سقف گفت: اهداف بلند داشته باش

پنجره گفت: دنیا را بنگر

...ساعت گفت: هر ثانیه با ارزش است

آیینه گفت: قبل از هر کاری به بازتاب آن بیندیش

تقویم گفت: به روز باش

در گفت: در راه هدف هایت سختی ها را کنار بزن

زمین گفت: با فروتنی نیایش کن

 
سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393
م : ن : mehrsav

تنهایی

باید به فکر تنهایی خودم باشم.

دست خودم را میگیرم و

از خانه بیرون میزنیم.


در پارک،

به جز درخت،

هیچکس نیست.


روی تمام نیمکتهای خالی مینشینیم،

تا پارک،

از تنهایی رنج نبرد!


دلم گرفته،

یاد تنهایی اتاق خودمان میافتم،

و از خودم خواهش میکنم،

به خانه باز گردد ..

جمعه پنجم اردیبهشت 1393
م : ن : mehrsav

زندگی

زندگي زيباست

 نه به زيبايي حقيقت.

حقيقت تلخ است

نه به تلخي جدايي..

جدايي سخت است

نه به سختي تنهايی!
چهارشنبه بیستم فروردین 1393
م : ن : mehrsav

آدمها

 آدمها ... :

... وقتی کودکند می خواهند برای مادرشان هدیه بخرند

 ولی پول ندارند .

... وقتی که بزرگتر می شوند ، پول دارند ،

ولی وقتِ هدیه خریدن ندارند.

... وقتی که پیر می شوند ، پول دارند ؛ وقت هم دارند ،

 ولی مادر ندارند !
شنبه دوم فروردین 1393
م : ن : mehrsav

زندگی و غریبی

چه فرق میکند

کجا زندگی کنی

وقتی زبانت رانفهمند

همه جا غریبه ای