گل نیلوفر

در مرداب میروید

تا همه بدانند

که در سختی ها 

باید زیباترین ها را بیافرینندتاريخ : دوشنبه بیست و یکم مهر 1393 | 16:16 | نویسنده : mehrsav |


گلها جواب زمین اند به سلام آفتاب،

نه زمستانی باش که بلرزانی،

نه تابستانی باش که بسوزانی .

بهاری باش تا برویانی.تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 | 23:19 | نویسنده : mehrsav |
اگر توانایی تحسین

توانایی های کسی را نداری

حق ایراد گرفتن

از ضعفهای

کسی را هم نداری

 تاريخ : پنجشنبه ششم شهریور 1393 | 16:13 | نویسنده : mehrsav |

 

آدمی را آدمیت لازم است

با بعضی از آدمها که برخورد می کنم

حیوانات را تحسین می کنمتاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 18:4 | نویسنده : mehrsav |
دوست داشتن از عاشق بودن

هم سخت تر است

دوستدار تو به سعادت تو می اندیشد

حال آنکه عاشق تو به داشتن تو

دوستی بالاتر از عشق است .

سعی کن تا کسی را در دوستی نیازموده ای

عاشقش نشویتاريخ : شنبه بیست و هشتم تیر 1393 | 18:23 | نویسنده : mehrsav |


خوش به حال عروسک

 آویزان به آینه ماشین

کل پستی و بلندی زندگیش

 را فقط میرقصدتاريخ : چهارشنبه یازدهم تیر 1393 | 20:9 | نویسنده : mehrsav |

سقف گفت: اهداف بلند داشته باش

پنجره گفت: دنیا را بنگر

...ساعت گفت: هر ثانیه با ارزش است

آیینه گفت: قبل از هر کاری به بازتاب آن بیندیش

تقویم گفت: به روز باش

در گفت: در راه هدف هایت سختی ها را کنار بزن

زمین گفت: با فروتنی نیایش کن

 تاريخ : دوشنبه دوازدهم خرداد 1393 | 0:10 | نویسنده : mehrsav |
باید به فکر تنهایی خودم باشم.

دست خودم را میگیرم و

از خانه بیرون میزنیم.


در پارک،

به جز درخت،

هیچکس نیست.


روی تمام نیمکتهای خالی مینشینیم،

تا پارک،

از تنهایی رنج نبرد!


دلم گرفته،

یاد تنهایی اتاق خودمان میافتم،

و از خودم خواهش میکنم،

به خانه باز گردد ..
تاريخ : سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393 | 21:54 | نویسنده : mehrsav |

زندگي زيباست

 نه به زيبايي حقيقت.

حقيقت تلخ است

نه به تلخي جدايي..

جدايي سخت است

نه به سختي تنهايی!تاريخ : جمعه پنجم اردیبهشت 1393 | 19:54 | نویسنده : mehrsav |

 آدمها ... :

... وقتی کودکند می خواهند برای مادرشان هدیه بخرند

 ولی پول ندارند .

... وقتی که بزرگتر می شوند ، پول دارند ،

ولی وقتِ هدیه خریدن ندارند.

... وقتی که پیر می شوند ، پول دارند ؛ وقت هم دارند ،

 ولی مادر ندارند !تاريخ : چهارشنبه بیستم فروردین 1393 | 15:18 | نویسنده : mehrsav |